Ingen programvara är perfekt. För vissa allvarliga fel kommer ett e-postmeddelande skickas automatiskt, men inte alltid, så jag litar på du rapporterar allt som inte fungerar som förväntat. Beskriv så detaljerat som möjligt vad du gjorde när felet inträffade.

rapportera problemet till issue trackern »

Förbättringar

Issue trackern kan också användas för att dokumentera förbättringar av programvaran. Om du har några förslag eller tycker att en funktion saknas, öppna gärna en ticket. Det kan vara allt från en liten förändring till en helt ny sektion på webbplatsen. Kom ihåg att inte allt alla önskar kan genomföras.

Ge oss dina önskemål genom issue trackern »

Inget Githubkonto?

Skapandet av en issue kräver ett Githubkonto. Om du inte har ett och vill inte att registrera dig, du kan också skicka det till mailinglistan.