Kategori:
Axlar
Utrustning:
Hantel
Beskrivning:

.

Images:
Muskler:

Diagrammet visar de mest använda musklerna i denna övning

Huvudsakliga muskler

Sekundära muskler

  • Anterior deltoid

Fri licens

Denna text är tillgänglig under följande licens: Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3) – wger.de
Klicka här för mer information