wger Workout Manager er gratis/Libre Åpen kilde Programvare (FOSS).

Utgitt under Affero GPL

wger Workout Manager er utgitt under Affero GNU General Public License (AGPL) Versjon 3 + og kan (i henhold til vilkårene av lisensen) anvendes, modifiseres og distribueres (også med modifikasjoner) uten restriksjoner.

A copy the license text is contained in every wger Workout Manager release (LICENSE.txt) and can be read online on the website of the GNU project.