Kategori:
Bein
Beskrivelse:

Sit on the machine and put your feet on the platform, a bit more than shoulder wide. The feet are turned outwards by a few degrees.

Lower the weight so much, that the knees form a right angle. Push immediately the platform up again, without any pause. When in the lower position, the knees point a bit outwards and the movement should be always fluid.

Images:

Kommentarer for denne øvelsen:
  • Fluid movements with no pauses at the top or the bottom
  • The knees point slightly outwards
Muskler:

Diagrammet viser de mest brukte musklene i denne øvelsen

Viktigste musklene

Sekundære muskler

  • Quadriceps femoris
  • Gluteus maximus

Gratis lisens

Dette innholdet er tilgjengelig under følgende lisens: Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3) – wger.de
Klikk her for mer informasjon