Kategori:
Bein
Utstyr:
Manual
Beskrivelse:

Take two dumbbells in your hands, stand straight, feet about shoulder wide. Take one long step so that the front knee is approximately forming a right angle. The back leg is streched, the knee is low but doesn't touch the ground. "Complete" the step by standing up and repeat the movement with the other leg.

Images:
Muskler:

Diagrammet viser de mest brukte musklene i denne øvelsen

Viktigste musklene

Sekundære muskler

  • Quadriceps femoris
  • Gluteus maximus

Gratis lisens

Dette innholdet er tilgjengelig under følgende lisens: Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3) – wger.de
Klikk her for mer informasjon