Geen software is perfect. Voor bepaalde ernstige fouten zal automatisch een e-mail worden verstuurd, maar niet altijd, dus ik reken op jou om alles te rapporteren dat niet werkte zoals verwacht. Gelieve zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven wat je aan, het doen was toen de fout zich voordeed.

probleem melden aan de issue tracker »

Verbeteringen

De issue tracker kan ook gebruikt worden om verbeteren aan de software in kaart te brengen. Als je suggesties hebt of vindt dat een functie ontbreekt kan je altijd een ticket openen. Dit kan over alles gaan, van de kleinste verandering tot een gans nieuwe sectie op de site. Houd in gedachte dat niet alle wensen kunnen worden geïmplementeerd.

wens rapporteren aan de issue tracker »

Geen Github account?

Een issue indienen vereist een github-account. Als je er geen hebt en niet wil registereren, kan je het ook insturen naar de mailinglijst.