Κατηγορία:
Χέρια
Όργανα:
SZ-Bar
Περιγραφή:

Hold the SZ-bar shoulder-wide, the back is straight, the shoulders slightly back, the arms are streched. Bend the arms, bringing the weight up, with a fast movement. Without pausing, let down the bar with a slow and controlled movement.

Don't allow your body to swing during the exercise, all work is done by the biceps, which are the only mucles that should move (pay attention to the elbows).

Σχόλια για αυτήν την άσκηση:
  • Fluid movements with no pauses at the top or the bottom
Μύες:

Το διάγραμμα εμφανίζει τους μύς με την μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αυτήν την άσκηση

Κύριοι μύες

Δευτερεύοντες μύς

  • Biceps brachii
  • Brachialis

Δωρεάν αδειοδότηση

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο κάτω απο τις ακόλουθες άδειες: Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3) – wger.de
Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες