Κατηγορία:
Πόδια
Περιγραφή:

Sit on the machine and put your feet on the platform, a bit more than shoulder wide. The feet are turned outwards by a few degrees.

Lower the weight so much, that the knees form a right angle. Push immediately the platform up again, without any pause. When in the lower position, the knees point a bit outwards and the movement should be always fluid.

Images:

Σχόλια για αυτήν την άσκηση:
  • Fluid movements with no pauses at the top or the bottom
  • The knees point slightly outwards
Μύες:

Το διάγραμμα εμφανίζει τους μύς με την μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αυτήν την άσκηση

Κύριοι μύες

Δευτερεύοντες μύς

  • Quadriceps femoris
  • Gluteus maximus

Δωρεάν αδειοδότηση

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο κάτω απο τις ακόλουθες άδειες: Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3) – wger.de
Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες