Κατηγορία:
Πλάτη
Όργανα:
Barbell
Περιγραφή:

The same as regular rowing, but holding a reversed grip (your palms pointing forwards):

Grab the barbell with a wide grIp (slightly more than shoulder wide) and lean forward. Your upper body is not quite parallel to the floor, but forms a slight angle. The chest's out during the whole exercise.

Pull now the barbell with a fast movement towards your belly button, not further up. Go slowly down to the initial position. Don't swing with your body and keep your arms next to your body.

Images:
Σχόλια για αυτήν την άσκηση:
  • Keep your chest out
  • Don't arch your back!
  • Pull the weight fast
  • Pull the weight towards your belly button, not further up
Μύες:

Το διάγραμμα εμφανίζει τους μύς με την μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αυτήν την άσκηση

Κύριοι μύες

Δευτερεύοντες μύς

  • Anterior deltoid
  • Biceps brachii
  • Latissimus dorsi

Δωρεάν αδειοδότηση

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο κάτω απο τις ακόλουθες άδειες: Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3) – wger.de
Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες