Category:
Back
Description:
Výchozí poloha cviku je opět vsedě čelem ke kladce. Šířka úchopu je zhruba na šířku ramen. Trup je zpevněný a v mírném záklonu. Kladku s výdechem stahujte k horní části hrudníku, lokty se pohybují blízko k tělu. Nádech je při pohybu kladky vzhůru.
Muscles:

The diagram shows the most used muscles on this exercise

Main muscles

Secondary muscles

  • Biceps brachii
  • Latissimus dorsi
  • Trapezius
  • Triceps brachii

Free license

This content is available under the following license: Creative Commons Attribution Share Alike 4 (CC-BY-SA 4) – perteus
Click here for more information