Category:
Back
Equipment:
Barbell , Dumbbell
Description:
Tento cvik, známý i jako dřepy ve výpadu, patří mezi základní variace. Je zacílen na svalstvo hýždí, hamstringů a kvadricepsů, ale jelikož nemusíte měnit při jeho provádění pozici chodidel, jeví se tato variace z hlediska udržení rovnováhy jako méně náročná.
Muscles:

The diagram shows the most used muscles on this exercise

Main muscles

Secondary muscles

  • Quadriceps femoris
  • Gluteus maximus

Free license

This content is available under the following license: Creative Commons Attribution Share Alike 4 (CC-BY-SA 4) – perteus
Click here for more information